Актуална информация за новия коронавирус nCoV

Актуална информация за новия коронавирус nCoV

Въпроси и отговори относно новия Коронавирус

Алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай (съгласно актуалната към момента дефиниция за случай)

Лабораторни изследвания за нов коронавирус 2019 (2019-nCoV) при съмнение за инфекция при хора

Насоки на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за нуждите от лични предпазни средства (ЛПС) в лечебните заведения за обслужване на хоспитализирани пациенти със съмнение за или с доказана инфекция на нов Коронавирус 2019-nCoV

Насоки на Европейския център по превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на нов Коронавирус

Предприети мерки относно новия Коронавирус 2019-nCoV от Министерство на здравеопазването

Превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на пациент със съмнение за нова инфекция с Коронавирус (nCoV)

Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV

Начин за поставяне и сваляне на ЛПС

Поставяне на маска