Защита на личните данни

Длъжностно лице по защита на данните на Столична РЗИ:

Константин Колев

тел. 0888 933 999; 02 933 99 33

e-mail: [email protected][email protected]

 

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ