Saturday, 25 May 2024, 23:01

В случай, че желаете да внесете сигнал за корупция, моля използвайте следната препратка: Комисия за противодействие на корупцията
Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:
- трите имена и адрес за кореспонденция - за българските граждани;
- трите имена, адрес за кореспонденция и личен номер - за чужденец;
- фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес.

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Чрез следващата форма може да изпратите въпроси, предложения и сигнали относно дейността на Столична РЗИ

Приемат се следните типове файлове: .jpg, .gif, .png, .txt, .doc, .rtf, .pdf, .zip, .rar, .p7s, .p7m
Максимален размер на файла: 10 MB

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.