Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet casino wbet lpe88 casino malaysia on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Wednesday, 07 December 2022, 06:31

Продукти и стоки със значение за здравето на човека

Бутилирани води

Все още няма дадена информация

Козметични продукти

От 11 юли 2013 г. влезе в сила Регламент № 1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти.

Храни

Във връзка с §2 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (обн. ДВ, бр.8/2011 г.) и Постановление № 35 от 14.02.2011 г.

Химични вещества и смеси

 

На вниманието на икономическите оператори при предоставянето на прекурсори на взривни вещества

 

Информация за доброволно изтегляне от пазара на препарат за отпушване на канали.