The Sofia Regional Health Inspectorate as a secondary budget spending unit at the Ministry of Health implements the state health policy on the territory of Sofia.

Проверка на лабораторни резултати

Провери

Актуално

Заповед за определяне на задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 в ЛЗ

Заповед РД-01-22/21.01.2022 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 1 на Заповед РД-01-16/18.01.2022 г.  Заповед РД-01-16/ 18.01.2022 г. на Директора на Столична РЗИ за...

Заповед на Директора на Столична РЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град влизащи в сила от 24.01.2022 г.

РД-01-21/21.01.2022 г. временни противоепидемични мерки на територията на област София – град, считано от 00:00 часа на 27.01.2022 г.: ...