The Sofia Regional Health Inspectorate as a secondary budget spending unit at the Ministry of Health implements the state health policy on the territory of Sofia.

Актуално

Относно експлоатацията/стопанисването на обществени перални

До икономическите оператори, упражняващи дейности по изграждане, устройство, експлоатация/стопанисване на обществени перални   На 27.11.2018 г. в Държавен вестник,бр.98 е пу...

На вниманието на лекарите по дентална медицина

Във връзка с често задавани въпроси относно представяне на декларации за работа с амалгама, уточняваме, че декларациите ще се подават на e-mail:  [email protected],   по пощата на адрес: п.к. 1...

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата ...