The Sofia Regional Health Inspectorate as a secondary budget spending unit at the Ministry of Health implements the state health policy on the territory of Sofia.

Актуално

Покана за Първи конгрес на БАПФ

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицин...

Отдел

Във връзка с регистриране на повишена заболяемост от морбили на територията на София – град, в отдел “Медицински изследвания” се извършват платени изследвания за установяване на...