The Sofia Regional Health Inspectorate as a secondary budget spending unit at the Ministry of Health implements the state health policy on the territory of Sofia.

Проверка на лабораторни резултати

Провери

Актуално

Заповед на директора на СРЗИ за възстановяване на плановата оперативна дейност на територията на София-град

Заповед РД-01-167/ 19.04.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-97/05.03.2021 г.

Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация

Заявката-декларация се попълва и подписва от директора/управителя на лечебното заведение, определено за временен имунизационен пункт, в електронен формат съгласно образец (Приложения № 1 и 2), подписа...

Вицепремиерът и Министър на външните работи награди със Сребърен почетен знак Цезарина Илиева

Вицепремиерът и Министър на външните работи Екатерина Захариева награди със Сребърен почетен знак на Министерството на външните работи, Цезарина Илиева, началник отдел „Паразитология и ДДД&ldquo...