The Sofia Regional Health Inspectorate as a secondary budget spending unit at the Ministry of Health implements the state health policy on the territory of Sofia.

Актуално

Отчети за физическо развитие на децата и учениците

От 06.03.2019 г.  бланките за физическото развитие, регистрираните заболявания при профилактичните прегледи и диспансерно наблюдение на децата и учениците за учебната 2018/2019 г. могат да бъдат ...

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата ...

До ръководителите на лечебните заведения относно потвърдени случаи на морбили

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, В столична РЗИ се получи писмо от Министъра на здравеопазването с изх. № 16-00-20/14.02.2019 г., в което се цитира, че през последните години постигнатият имунизационен обхва...