Кабинети

Информационно-консултативен център

 • Столична РЗИ, ул. ”Враня” № 20, ет. 4
 • Работно време: 8.30 - 12.00 ч. и 12.30 - 17.00 ч.
 • печатни здравно-образователни материали;
 • консултации по профилактика на болестите и здравословния начин на живот;
 • безплатен курс „Училище за родители”, в който се получават знания за бременността и раждането и се придобиват умения за отглеждане на детето;
 • литература по здравни теми;
 • видеопокази на здравни филми;
 • здравни филми на касети и DVD за ползване в детски и учебни заведения и клубове;
 • консултации за провеждане на здравни инициативи – лектории, беседи, конкурси, празници, фестивали и др.

Консултативен кабинет за преодоляване на тютюневата зависимост

 • Столична РЗИ, ул. ”Враня” № 20, ет. 4, ст. 407
 • Работно време: 8.30 - 12.00 ч. и 12.30 - 17.00 ч.
 • консултации със специалист;
 • определяне на индивидуална комплексна програма за отказване от тютюнопушене;
 • подкрепа в процеса на преодоляване на зависимостта.

Прием след предварително записване на час.

 

Имунизационен кабинет

 • Столична РЗИ, ул. ”Враня” № 20, ет. 5, ст. 503
 • Работно време: 8.30 - 12.00 ч. и 12.30 - 17.00 ч.
 • 02/ 813 04 98
 •  
 • е специализиран център, оторизиран от Министерство на здравеопазването за извършване на имунизации срещу жълта треска на лица, пътуващи, преминаващи или живеещи в ендемични райони, както и за лица, пътуващи за страна, която изисква при влизане "Международен сертификат за имунизация";
 • издава "Международен сертификат за имунизация срещу жълта треска" ("Жълта книжка") в деня на имунизацията;
 • извършва задължителни имунизации и реимунизации на деца без личен лекар;
 • извършва препоръчителни имунизации на възрастни и деца за страната и чужбина;
 • издава "Международен сертификат за имунизационно състояние", необходим за започване на работа или обучение в чужбина;
 • извършва консултации относно ваксини и имунизации на лица, заминаващи за държави с разпространение на остри заразни ваксинопредотвратими заболявания.

Прием след предварително записване на час.

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН

 • Столична РЗИ, ул. ”Враня” № 20, ет. 5, ст. 520
 • Работно време: 9.00 - 13.30 ч.
 • 02/ 813 04 81
 •  
 • безплатно, анонимно /без административни усложнения/ консултация и изследване за ХИВ, независимо от местоживеенето;
 • предтестова и следтестова квалифицирана консултация;
 • емоционална подкрепа в случай на ХИВ положителен статус.