Антикорупция

Отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2022 г.

Антикорупционен план на Столична РЗИ за 2022 г.

Отчет на Столична РЗИ за II-ро полугодие на 2021 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2021 г.

Антикорупционен план на Столична РЗИ за 2021 г.

Отчет на Столична РЗИ за II-ро полугодие на 2020 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2020 г.

Антикорупционен план на Столична РЗИ за 2020 г.

Отчет на Столична РЗИ за II-ро полугодие на 2019 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2019 г.

Антикорупционен план на Столична РЗИ за 2019 г.