Планове и отчети

План на Столична РЗИ за 2024 г. 

Отчет на Столична РЗИ за 2023 г. 

Отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2023 г. 

Отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2023 г. 

План на Столична РЗИ за 2023 г.

Отчет на Столична РЗИ за 2022 г.

Отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2022 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2022 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2022 г.

Цели на администрацията за 2022 г.

Отчет на Столична РЗИ за 2021 г.

Отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2021 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2021 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2021 г.

План на Столична РЗИ за 2021 г.

Отчет на Столична РЗИ за 2020 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2020 г.

План на Столична РЗИ за 2020 г.

Отчет на Столична РЗИ за 2019 г.

Отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2019 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2019 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2019 г.

План на Столична РЗИ за 2019 г.

Отчет на Столична РЗИ за 2018 г.

Отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2018 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2018 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2018 г.

План на Столична РЗИ за 2018 г.

Отчет на Столична РЗИ за 2017 г.

 

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност за 2023 г.

 

Бюджет за гражданите на Столична РЗИ за 2024 г. 

Бюджет на Столична РЗИ за 2023 г. 

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за 2023 г. 

Финансов отчет на Столична РЗИ за 2023 г. 

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2023 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2023 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2023 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2023 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2023 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2023 г.

Бюджет на Столична РЗИ за 2022 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за 2022 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за 2022 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2022 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2022 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2022 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2022 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2022 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за 2021 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за 2021 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2021 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2021 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2021 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2021 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2021 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2021 г.

Бюджет на Столична РЗИ за 2021 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за 2020 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за 2020 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2020 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2020 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2020 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2020 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2020 г.

Бюджет на Столична РЗИ за 2020 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за 2019 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за 2019 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2019 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2019 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2019 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2019 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2019 г.

Бюджет на Столична РЗИ за 2019 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за 2018 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за 2018 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2018 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2018 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2018 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2018 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2018 г.

Бюджет на Столична РЗИ за 2018 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за 2017 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за 2017 г.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.