Планове и отчети

Цели на администрацията за 2022 г.

Отчет на Столична РЗИ за 2021 г.

Отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2021 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2021 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2021 г.

План на Столична РЗИ за 2021 г.

Отчет на Столична РЗИ за 2020 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2020 г.

План на Столична РЗИ за 2020 г.

Отчет на Столична РЗИ за 2019 г.

Отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2019 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2019 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2019 г.

План на Столична РЗИ за 2019 г.

Отчет на Столична РЗИ за 2018 г.

Отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2018 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2018 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2018 г.

План на Столична РЗИ за 2018 г.

Отчет на Столична РЗИ за 2017 г.

 

 

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2022 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2022 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2022 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за 2021 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за 2021 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2021 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2021 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2021 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2021 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2021 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2021 г.

Бюджет на Столична РЗИ за 2021 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за 2020 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за 2020 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2020 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2020 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2020 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2020 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2020 г.

Бюджет на Столична РЗИ за 2020 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за 2019 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за 2019 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2019 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2019 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2019 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2019 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2019 г.

Бюджет на Столична РЗИ за 2019 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за 2018 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за 2018 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2018 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2018 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2018 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2018 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2018 г.

Бюджет на Столична РЗИ за 2018 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за 2017 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за 2017 г.