Планове и отчети

Отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2018 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2018 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2018 г.

План на Столична регионална здравна инспекция за 2018 г.

Отчет на Столична регионална здравна инспекция за 2017 г.

 

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2018 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2018 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2018 г.

Бюджет на Столична РЗИ за 2018 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за 2017 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за 2017 г.