Планове и отчети

План на Столична регионална здравна инспекция за 2019 г.

Отчет на Столична регионална здравна инспекция за 2018 г.

Отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2018 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2018 г.

Отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2018 г.

План на Столична регионална здравна инспекция за 2018 г.

Отчет на Столична регионална здравна инспекция за 2017 г.

 

 

Бюджет на Столична РЗИ за 2019 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за 2018 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за 2018 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2018 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за деветмесечието на 2018 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2018 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во полугодие на 2018 г.

Kратък финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за I-во тримесечие на 2018 г.

Бюджет на Столична РЗИ за 2018 г.

Кратък финансов отчет на Столична РЗИ за 2017 г.

Финансов отчет на Столична РЗИ за 2017 г.