Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Имунизационен статус на деца и ученици

Във връзка със запитване относно коректно попълване на имунизационния статус на деца и ученици при приема им в детско или учебно заведение Столична РЗИ уведомява: Писмо ...

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата ...

Наближава 15 септември

Внимание, деца на пътя! Отговорността за повишаване на безопасността и намаляване на травматизма по пътищата е на цялата общественост.  Пълен текст ...

Писмо до общопрактикуващите лекари във връзка с Наредба №6/09.07.2019

Във връзка с влизане в сила на Наредба № 6 от 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, обнародвана в ДВ...