Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Покана за Първи конгрес на БАПФ

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицин...

Покана за Първи конгрес на БАЗ

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицин...

Съобщение

Във връзка с извършване на профилактика на компютърната мрежа, Столична РЗИ уведомява, че от 17.00 ч. на 23 май до 9.30 ч. на 27 май 2019 г. включително информационните системи на инспекцията няма да ...

Отдел "Медицински изследвания" извършва платени изследвания за установяване на наличие на имунитет срещу Морбили

Във връзка с регистриране на повишена заболяемост от морбили на територията на София – град, в отдел “Медицински изследвания” се извършват платени изследвания за установяване на...