Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на гр. София.

Проверка на лабораторни резултати

Провери

Актуално

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 14.10.2021 г.

Заповед РД-01-344/ 13.10.2021 г. на директора на Столична РЗИ за изменение и допълнение на заповед РД-01-343/ 12.10.2021 г. Заповед РД-01-343/ 12.10.2021 г. на директора на Столична РЗИ ...

Заповед за определяне на задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 в ЛЗ

Заповед РД-01-351/ 15.10.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 3 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г. Заповед РД-01-342/ 12.10.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за измен...