Лекарска консултативна комисия

Медицинско удостоверение по отношение възможността за явяване пред разследващите органи и органите на съдебната власт
 

 

СПИСЪК на  ЛКК  за 2024 г. на ЛЗ за извънболнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ
СПИСЪК на  ЛКК  за 2024 г. на ЛЗ за болнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ

 

СПИСЪК на  ЛКК  за 2023 г. на ЛЗ за извънболнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ
СПИСЪК на  ЛКК  за 2023 г. на ЛЗ за болнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ

 

СПИСЪК на  ЛКК  за 2022 г. на ЛЗ за извънболнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ
СПИСЪК на  ЛКК  за 2022 г. на ЛЗ за болнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ

 

СПИСЪК на  ЛКК  за 2021 г. на ЛЗ за извънболнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ
СПИСЪК на  ЛКК  за 2021 г. на ЛЗ за болнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ

СПИСЪК на  ЛКК  за 2020 г. на ЛЗ за извънболнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ
СПИСЪК на  ЛКК  за 2020 г. на ЛЗ за болнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ
 

СПИСЪК на  ЛКК  за 2019 г. на ЛЗ за извънболнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ
СПИСЪК на  ЛКК  за 2019 г. на ЛЗ за болнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.