Лекарска консултативна комисия

Заповед за ЛКК по чл. 44 от Наредбата за медицинската експертиза

Медицинско удостоверение по отношение възможността за явяване пред разследващите органи и органите на съдебната власт
 

Заповед № ЛКK - 1 от 15.01.2019 г. 

На основание чл.104, ал.1 от Закона за здравето, на основание чл.6, ал.1 и ал.3, т.2 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки и заявления от изпълнителните директори/управителите на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. (виж целият текст)

СПИСЪК на  ЛКК  за 2022 г. на ЛЗ за извънболнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ
СПИСЪК на  ЛКК  за 2022 г. на ЛЗ за болнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ

 

СПИСЪК на  ЛКК  за 2021 г. на ЛЗ за извънболнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ
СПИСЪК на  ЛКК  за 2021 г. на ЛЗ за болнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ

СПИСЪК на  ЛКК  за 2020 г. на ЛЗ за извънболнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ
СПИСЪК на  ЛКК  за 2020 г. на ЛЗ за болнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ
 

СПИСЪК на  ЛКК  за 2019 г. на ЛЗ за извънболнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ
СПИСЪК на  ЛКК  за 2019 г. на ЛЗ за болнична помощ в гр. София, определени със заповед на Директора на СРЗИ