Friday, 12 August 2022, 20:34

Новини

Заповед РД-01-255/ 10.08.2022 на директора на Столична РЗИ Заповед РД-01-248/ 03.08.2022 на директора на Столична РЗИ Заповед РД-01-226\1/22.07.2022 г на директора на Столична РЗИ Заповед РД-01-226/18.07.2022 г. на директора на Столична РЗИ

    Днес, 21 март, Министерство на здравеопазването стартира информационна кампания за ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19, като инициативата е под мотото „+ мен“. Стратегическата цел на кампанията е да бъдат ограничени броят на смъртните случаи по причина COVID-19, броят на хоспитализациите на болни от COVID-19 (в т.ч. и тези в интензивните структури на болниците), както и да бъдат ограничени дългосрочните последици за здравето на българските граждани в резултат от COVID-19. Кампанията е в изпълнение на заложените мерки в Националн...

Заповед №РД-01-270/22.06.2022г. на Министъра на здравеопазването, Проф. Асена Сербезова, дф Актуализиран списък на имунизационните пунктове на територията на София-град СПИСЪК С ИМУНИЗАЦИОННИТЕ ПУНКТОВЕ  СРЕЩУ КОВИД-19, ЗА ВАКСИНИРАНЕ НА ДЕЦА ОТ 5-11 Г.