сряда, 20 март 2019, 02:57

Новини

На вниманието на директорите на детските и учебни заведения в град София Относно: Отчетите за физическото развитие, здравословното състояние и диспансерно наблюдение на децата и учениците   От 06.03.2019 г.  бланките за физическото развитие, регистрираните заболявания при профилактичните прегледи и диспансерно наблюдение на децата и учениците за учебната 2018/2019 г. могат да бъдат изтеглени от рубрика „Промоция и профилактика“: За децата от детските заведения - секция „Деца до 7 години“. За учениците и децата до 7-годишна възраст от подготвителните гр...

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на дежурен здравен инспектор - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно). Сигналите, подадени в интервала от 22.00 до 8.00 ч. на денонощието, се записват след включване на гласовата поща. Същите се завеждат в инспекцията в началото на първия последващ работен ден и се обработват в съответствие с действащата процедура за орган...

ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ С писмо с изх.№ 03-186\1/18.02.2019 г. на Столична РЗИ сте информирани относно разпоредените мерки от Министерство на здравеопазването с цел недопускане и ограничаване епидемичното разпространение на морбили на територията на страната. В допълнение към горецитираното, от всички общопрактикуващи лекари на територията на гр. София, следва да се предприемат следните допълнителни мерки: целия текст ...

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, В столична РЗИ се получи писмо от Министъра на здравеопазването с изх. № 16-00-20/14.02.2019 г., в което се цитира, че през последните години постигнатият имунизационен обхват на територията на страната с триваксина морбили-паротит-рубеола не отговаря на критериите на СЗО за ≥ 95 % имунизационен обхват (през 2018 г. постигнатият обхват на 13-месечна възраст е 92,9%, през 2017 г. – 93,8%, през 2016 г. – 92,1%; на 12 годишна възраст обхватът е 84,4% през 2018 г., 91,6% през 2017 г., 88,3% през 2016 г.). целият текст ...

Утре, 20 февруари, от 9.30 ч. до 17.00 ч., в двора на 94 СУ „Димитър Страшимиров“ с адрес кв. Христо Ботев, ул. 511, № 22, ще бъде разположен мобилен кабинет на СРЗИ за поставяне на ваксини срещу морбили. Кабинетът ще бъде на разположение за имунизиране на лица от 13-месечна до 18-годишна възраст без данни за имунизация и с пропуск в имунизационния календар. ...