неделя, 17 ноември 2019, 09:44

Новини

Уведомително  писмо  за изменение и допълнение на  Наредба № 15 за имунизациите в Република България, обн. ДВ бр. 78 от 4 октомври 2019 г. и въведени изменения в Националния имунизационен календар и отчитането на извършените задължителни, целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации

През 2019 г. е приета Национална програма за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип. Във връзка с това, от тази година, за 10% от лицата над 65-годишна възраст са подсигурени ваксини срещу сезонен грип. Предвидено е имунизацията с безплатни грипни ваксини да се провежда през периода октомври – декември от общопрактикуващи лекари. ...