сряда, 23 юни 2021, 04:36

Новини

Съгласно заповед РД-01-416/ 04.06.2021 г. на Министъра на здравеопазването, лицата които се допускат на територията на Р България представят документ за поставена ВАКСИНА срещу COVID-19 съгласно Приложение 1 към т.5, буква "а". Приложение 2 към т.7 от същата заповед съдържа списък на бързите антигенни тестове, за които се признава отрицателен резултат. С цел улесняване на пътниците, които влизат в Р България и нямат документ за освобождаване от 10 дневна карантина, съгласно т.5 от заповед РД-01-416/ 04.06.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Столична РЗИ предоставя формуля...