вторник, 24 септември 2019, 11:45

Новини

Във връзка със запитване относно коректно попълване на имунизационния статус на деца и ученици при приема им в детско или учебно заведение Столична РЗИ уведомява: Писмо

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на дежурен здравен инспектор - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно). Сигналите, подадени в интервала от 22.00 до 8.00 ч. на денонощието, се записват след включване на гласовата поща. Същите се завеждат в инспекцията в началото на първия последващ работен ден и се обработват в съответствие с действащата процедура за орган...

Наближава 15 септември

септември 2019

Внимание, деца на пътя! Отговорността за повишаване на безопасността и намаляване на травматизма по пътищата е на цялата общественост.  Пълен текст

Във връзка с влизане в сила на Наредба № 6 от 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, обнародвана в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г., до общопрактикуващи лекари е изготвено и изпратено писмо с изх.№ 14-944/08.08.2019 г. на СРЗИ. (писмо)