събота, 25 май 2019, 09:57

Новини

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, който ще се проведе на 06.06.2019 г. от 10.00 ч. в зала „София“ в сградата на Българския червен кръст на бул. „Джеймс Баучер“ № 76 в гр. София. (пълен текст) ...

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на зъботехниците, който ще се проведе на 31.05.2019 г. от 10 ч. в Аулата на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, 1431 София. (пълен текст) ...

Съобщение

май 2019

Във връзка с извършване на профилактика на компютърната мрежа, Столична РЗИ уведомява, че от 17.00 ч. на 23 май до 9.30 ч. на 27 май 2019 г. включително информационните системи на инспекцията няма да работят. Работата с граждани на 27 май 2019 г. ще започне в 9.30 ч. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.   От ръководството ...

Във връзка с регистриране на повишена заболяемост от морбили на територията на София – град, в отдел “Медицински изследвания” се извършват платени изследвания за установяване на наличие на имунитет срещу заболяването ( Morbilli Ig G по ELISA ) на цена от 13,00 лв. и изследване за диагностициране на прясна морбилна инфекция ( Morbilli Ig М по ELISA ) на цена от 13,00 лв. Вземане на кръв се извършва всеки работен ден от 8:00 до 14:00 часа. Допълнителна информация може да получите на следните телефони: 02/8130 427 и 0895 57 99 49  до 14:30 часа 02/8130 410 ...

С ПМС № 88 от 24.04.2019 г. е приета нова Тарифа на таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Тарифата е обнародвана в Държавен вестник бр. 35 от 30.04.2019 г. Банковата сметка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, по която ще бъдат превеждани сумите по новата тарифа за таксите е: BG61 BNBG 9661 3100 1301 01 BIC на БНБ е BNBGBGSD ...