сряда, 14 ноември 2018, 02:17

Новини

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на дежурен здравен инспектор - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно). Сигналите, подадени в интервала от 22.00 до 8.00 ч. на денонощието, се записват след включване на гласовата поща. Същите се завеждат в инспекцията в началото на първия последващ работен ден и се обработват в съответствие с действащата процедура за орган...

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, РОДИТЕЛИ И ВСЕКИ ЗАИНТЕРЕСОВАН РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА АКЦИЯ ЗА ОПАРАЗИТЕНОСТ С ГЛАВОВИ ВЪШКИ И ГНИДИ НА УЧЕНИЦИ ОТ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА През последните години броят на опаразитените с главови въшки лица за гр. София постоянно нараства. С цел събиране на оперативна информация и установяване на моментното състояние на опаразитеността с главови въшки и гниди на учениците, Столична РЗИ организира и проведе акция в периода 18.09.- 28.09.2018 г. пълен текст ...

В периода 05.07.2018 г. – 02.10.2018 г. на територията на област „София – град“, р-н Красна поляна, кв. Факултета е регистриран епидемичен взрив на заболели от вирусен хепатит тип А лица. При всички заболели е налице характерна клинична симптоматика и всички болни са лекувани в болнични условия. Спрямо контактните от домашните огнища и колективите са предприети необходимите противоепидемични мерки. За контактни се приемат лицата, които имат тесен и продължителен контакт със заболелите. Контактните лица не са източник на зараза. В допълнение към наблюдението ...

Уважаеми колеги, Епидемични взривове и спорадични случаи на трихинелоза се регистрират ежегодно в различни области на страната, като всяка година броят на заболелите лица е различен и трудно може да се прогнозира. Ежегодно с настъпването на есенно – зимния и ловен сезон за едър дивеч настъпва пика за трихинелозата, която е хелминтозооноза, заемаща водещо място сред паразитните заболявания в страната. Епидемичните взривове възникват през зимния сезон (м. декември – м. март) и се свързват предимно с Коледно – Новогодишните празници и ловния сезон за отстрелване на диви пр...

На вниманието на гражданите!

септември 2018

Относно: Информация за заболяването Западнонилска треска (ЗНТ) и съответните начини за предпазване от ухапване от комари. Западнонилската треска е трансмисивно заболяване при хора и животни (зооноза), причинявано от вирус от семейство Flaviviridae. Вектори на заболяването са комари от род Culex. Боледуват основно птици, но също така и хора, коне, кучета, котки, прилепи, скунксове, катерици. Заразяват се след ухапване от комар и доста по-рядко от кърлеж. Заболяването протича с признаци на летен грип – температура, отпадналост, възпаления на лигавиците. При по-тежките случаи се наблюда...