неделя, 26 септември 2021, 05:50

Новини

На вниманието на всички граждани, които са пристигнали на територията на Република България за краткосрочен престой и са поставени под карантина с Предписание на директора на Столична РЗИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЕКТИ И ОРГАНИЗАТОРИ НА МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА