Следдипломно обучение

Следдипломно обучение

 

 

Места за специализанти, обявени от базите за обучение

 

Предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ при заявяване на местата за специализанти

 

Заповед РД-19-5/ 02.08.2023 г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2023 г. по реда на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Заповед РД-19-9/ 29.12.2022 г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2023 г. по реда на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Заповед РД-19-5/ 03.10.2022 г. на министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед РД-19-4/ 26.07.2022 г.

Заповед РД-19-4/ 26.07.2022 г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2022 г. по реда на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Заповед РД-19-2/ 21.03.2022 г. на министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед РД-19-1/ 14.03.2022 г.

Заповед РД-19-1/ 14.01.2022 г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2022 г. по реда на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Писмо на директора на СРЗИ, относно публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Писмо на директора на СРЗИ, относно указания, касаещи заявяване на места за специализанти, финансирани от държавата по реда на чл.13 на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Писмо на директора на СРЗИ, относно указания, касаещи предложенията на лечебните заведения на места, финансирани от държавата /МФД/ и обявяването на свободни длъжности за специализанти

Писмо на директора на СРЗИ до лечебните заведения - бази за обучение на специализанти и на вниманието на лечебните заведения, които нямат одобрение за обучение на специализанти

Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, определени със Заповед № РД-19-1/14.01.2022г.

НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Образец за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

Образец за подаване на предложения от бази за обучение за места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата

Образец за МФД от базите за обучение, за които има заявен интерес от потенциални кандидати

Образец за МФД от лечебните заведения по чл.13, ал.1 на наредбата (Obrazec_MFD_LZ13 (1).xlsx)

Електронна поща за подаване заявки и предложения за места за специализанти: kmda1@srzi.bg

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.