Места за специализанти

Места за специализанти

Писмо на директора на СРЗИ до лечебните заведения - бази за обучение на специализанти и на вниманието на лечебните заведения, които нямат одобрение за обучение на специализанти

НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Образец за подаване от базите за обучение на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности (Worksheet in До РЗИ пето изм. Наредба 1 от 2021-2.xlsx)

Образец за МФД от базите за обучение, за които има заявен интерес от потенциални кандидати (Obrazec_MFD_training_bases (2).xlsx)

Образец за МФД от лечебните заведения по чл.13, ал.1 на наредбата (Obrazec_MFD_LZ13 (1).xlsx)

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността акушерство и гинекология)

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (Обявени свободни места за специализанти по специалността анестезиология и интензивно лечение)

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ (Обявени свободни места за специализанти по специалността анестезиология и интензивни грижи)

ГРЪДНА ХИРУРГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността гръдна хирургия)

ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността детска гастроентерология)

ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността детска ендокринология)

ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността детска неврология)

ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността детска пневмология и фтизиатрия)

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (Обявени свободни места за специализанти по специалността инфекциозни болести)

КАРДИОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността кардиология)

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността клинична лаборатория)

КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността клинична микробиология)

МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА (Обявени свободни места за специализанти по специалността медицинска генетика)

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността медицинска онкология)

НЕРВНИ БОЛЕСТИ  (Обявени свободни места за специализанти по специалността нервни болести)

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА (Обявени свободни места за специализанти по специалността нуклеарна медицина)

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА (Обявени свободни места за специализанти по специалността образна диагностика)

ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността обща и клинична патология)

ОБЩА МЕДИЦИНА  (Обявени свободни места за специализанти по специалността обща медицина)

ОЧНИ БОЛЕСТИ (Обявени свободни места за специализанти по специалността очни болести)

ПЕДИАТРИЧНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ (Обявени свободни места за специализанти по специалността педиатрични здравни грижи)

ПЕДИАТРИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността педиатрия)

ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността пневмология и фтизиатрия)

ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността трансфузионна хематология)

УРОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността урология)

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА (Обявени свободни места за специализанти по специалността физикална и рехабилитационна медицина)

ХИРУРГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността хирургия)