Контакти

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Работно време на ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

от понеделник до петък

08:30 - 17:00 часа без прекъсване

 В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на Центъра за административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след края на обявеното работно време.

 

ТЕЛЕФОННАТА ЦЕНТРАЛА Е АВТОМАТИЧНА

Е-мейл: [email protected]

Столична РЗИ обявява телефони 0889 510 399, 070050014  за въпроси свързани с COVID-19

Цената на обаждане към номер 0700 - съгласно тарифния план и условията на мобилния оператор за конкретния абонат. 

На тези телефони може да задавате своите въпроси относно COVID-19, да  осъществите връзка с дежурен епидемиолог, както и да получите информация за заявяване, разпределяне и получаване на ваксини.

Считано от 01.09.2022 г. всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа могат да се задават въпроси относно COVID-19  на телефонни номера: 0882 440 471 и 0882 932 220.

 

Сигнали за нарушения относно забраната за ТЮТЮНОПУШЕНЕ на територията на област София-град, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на GSM 0889 822 626 (от 8:00 до 20:00 в работни дни).

Сигналите, подадени в интервала от 20:00 до 08:00 ч. на денонощието и в празничните и почивни дни, можете да запишете след включване на гласова поща. 

                                                                                                            

Приемна

 • ул. "Враня" № 20, ет. 2
 • 02/813 04 00 
 • [email protected]
 • работно време от 08:30 до 17:00 часа без прекъсване

Заверка на лични здравни книжки

 • ул. "Враня" № 20, ет. 2
 • 02/813 04 00

Пресцентър

Дежурен здравен инспектор                         
Дежурен инспектор по тютюнопушене

ул. "Враня" № 20 ет. 2, ст. 201                                      02/832 71 11                                                                  02/8130 444 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни)            0889 822 626 - (от 8:00 до 20:00 в работни дни ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД). Сигналите, подадени в интервала от 20.00 до 8.00 ч. на денонощието и в празничните и почивни дни, се записват след включване на гласовата поща.

Дежурен
епидемиолог

 • ул. "Враня" № 20, ет. 5, ст. 501
 • 0884 889 568 - Считано от 15.06.2022 г. сигнали се подават от 8:00 до 20:00 часа. Сигналите, подадени в интервала от 20:00 до 8:00 ч. се записват след включване на гласовата поща.

Микробиология и вирусология
Паразитология

 • ул. "Враня" № 20, ет. 1, регистратура
 • 02/8130 410
 • Вземането на материали за изследвания и изследвания се извършват от 7.30 до  14.00 ч.

Дирекция "Лабораторни изследвания" - 
Орган за контрол вид А

 • ул. "Цар Симеон" № 169А, ет. 1, ст. 13
 • 02/931 01 48

Дирекция "Лабораторни изследвания" -
Лабораторен изпитвателен комплекс

 • ул. "Цар Симеон" № 169А, ет. 1, ст. 11
 • 02/931 01 78

Банкова сметка
на Столична РЗИ

Банка УниКредит Булбанк – клон Батенберг
IBAN: BG13 UNCR 9660 3120 6694 11
BIC: UNCRBGSF
ЕИК: 176034554

 

Препоръки за комуникация на граждани и организации със  Столична регионална здравна инспекция във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас

 

Във връзка с установените в Република България случаи на COVID-19, в сградите на Столична РЗИ се извършва дезинфекция три пъти дневно. С оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите Ви уведомяваме че:

 1. Столична РЗИ предоставя електронни административни услуги на своята страница в интернет на адрес:  https://srzi.bg/bg/elektronni-uslugi . Заявленията/Уведомленията трябва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис в отделен файл ("Detached Signature").
 2. Столична РЗИ предоставя водене на кореспонденция по електронен път без физическо присъствие в СРЗИ чрез системата за сигурно електронно връчване (е-връчване): https://edelivery.egov.bg . Комуникацията чрез системата е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща и е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014, чл.44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗЕУ. Достъпът се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (към настоящия момент с квалифициран електронен подпис и с ПИК на НОИ).
 3. Сигнали могат да бъдат подавани през сайта на СРЗИ на адрес: https://srzi.bg/bg/poday-signal
 4. От 15.04.2021 г. всеки ден от 08:00 до 20:00 часа могат да се задават въпроси относно COVID-19  на телефонни номера: 0882 440 471 и 0882 932 220. В интервала от 20:00 до 08:00 часа можете да запишете Вашите въпроси след включване на гласова поща, като оставите телефон за обратна връзка.
 5. Исканите услуги можете да заявите чрез Български пощи или чрез куриерските фирми.