Контакти

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ТЕЛЕФОННАТА ЦЕНТРАЛА Е АВТОМАТИЧНА

Е-мейл: [email protected]

Столична РЗИ обявява телефони 0889 510 399, 070050014  за въпроси свързани с COVID-19

Цената на обаждане към номер 0700 - съгласно тарифния план и условията на мобилния оператор за конкретния абонат. 

На тези телефони може да задавате своите въпроси относно COVID-19, да  осъществите връзка с дежурен епидемиолог, както и да получите информация за заявяване, разпределяне и получаване на ваксини.

Считано от 15.04.2021 г. всеки ден от 08:00 до 20:00 часа могат да се задават въпроси относно COVID-19  на телефонни номера: 0882 440 471 и 0882 932 220.

В интервала от 20:00 до 08:00 часа можете да запишете Вашите въпроси след включване на гласова поща, като оставите телефон за обратна връзка.

Разкриват се допълнителни телефонни линии за въпроси, свързани с COVID-19 от 8:30 до 17:00 ч. в работни дни: 0877853451; 0877853452; 0895579913; 0888974052; 0884889694

 

Сигнали за нарушения относно забраната за ТЮТЮНОПУШЕНЕ на територията на област София-град, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на GSM 0889 822 626 (денонощно).

Сигналите, подадени в интервала от 20:00 до 08:00 ч. на денонощието, можете да запишете след включване на гласова поща.

Приемна

Заверка на лични здравни книжки

 • ул. "Враня" № 20, ет. 2
 • 02/813 04 00

Пресцентър

 • Дежурен здравен инспектор                         
  Дежурен инспектор по тютюнопушене

ул. "Враня" № 20 ет. 2, ст. 201                                     02/832 71 11                                                                 02/8130 444 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни)             0889 822 626 - (денонощно ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД). Сигналите, подадени в интервала от 22.00 до 8.00 ч. на денонощието, се записват след включване на гласовата поща.

Дежурен
епидемиолог

 • ул. "Враня" № 20, ет. 5, ст. 501
 • 0884 889 568

Микробиология и вирусология
Паразитология

 • ул. "Враня" № 20, ет. 1, регистратура
 • 02/8130 410
 • Вземането на материали за изследвания и изследвания се извършват от 7.30 до  14.00 ч.

Дирекция "Лабораторни изследвания" - 
Орган за контрол вид А

 • ул. "Цар Симеон" № 169А, ет. 1, ст. 13
 • 02/931 01 48

Дирекция "Лабораторни изследвания" -
Лабораторен изпитвателен комплекс

 • ул. "Цар Симеон" № 169А, ет. 1, ст. 11
 • 02/931 01 78

Банкова сметка
на Столична РЗИ

Банка УниКредит Булбанк – клон Батенберг
IBAN: BG13 UNCR 9660 3120 6694 11
BIC: UNCRBGSF
ЕИК: 176034554

 

Препоръки за комуникация на граждани и организации със  Столична регионална здравна инспекция във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас

 

Във връзка с установените в Република България случаи на COVID-19, в сградите на Столична РЗИ се извършва дезинфекция три пъти дневно. С оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите Ви уведомяваме че:

 1. Столична РЗИ предоставя електронни административни услуги на своята страница в интернет на адрес:  https://srzi.bg/bg/elektronni-uslugi . Заявленията/Уведомленията трябва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис в отделен файл ("Detached Signature").
 2. Столична РЗИ предоставя водене на кореспонденция по електронен път без физическо присъствие в СРЗИ чрез системата за сигурно електронно връчване (е-връчване): https://edelivery.egov.bg . Комуникацията чрез системата е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща и е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014, чл.44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗЕУ. Достъпът се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (към настоящия момент с квалифициран електронен подпис и с ПИК на НОИ).
 3. Сигнали могат да бъдат подавани през сайта на СРЗИ на адрес: https://srzi.bg/bg/poday-signal
 4. От 15.04.2021 г. всеки ден от 08:00 до 20:00 часа могат да се задават въпроси относно COVID-19  на телефонни номера: 0882 440 471 и 0882 932 220. В интервала от 20:00 до 08:00 часа можете да запишете Вашите въпроси след включване на гласова поща, като оставите телефон за обратна връзка.
 5. Исканите услуги можете да заявите чрез Български пощи или чрез куриерските фирми.