Деца до 7 години

ОТЧЕТИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦАТА

Схема за анализ на физическото развитие на децата от детските заведения

Отчет за профилактични прегледи

 

Отчет за дейността по промоция на здраве през учебната 2022/2023 г. 

 

Здравословно хранене на децата от подготвителна група 
Безопасно с велосипед на улицата
Всички ние трябва да опазим нашите децата на пътя
Децата - пасивни пушачи
Методичен материал за училищни медицински сестри - хранителни разстройства

Анализи

Анализ на физическото развитие, здравословното състояние и диспансерно наблюдение на децата от детските заведения и учениците от град София за учебната 2022-2023 година

Анализ на физическото развитие, здравословното състояние и диспансерно наблюдение на децата от детските заведения и учениците от град София за учебната 2019/ 2020 година

Анализ на физическото развитие, здравословното състояние и диспансерно наблюдение на децата от детските заведения и учениците от град София за учебната 2018/ 2019 година

Анализ на здравословното състояние на децата от детските заведения на град софия за учебната 2014/2015 г.

Анализ относно спазване на наредба № 6 на мз за здравословно хранене на децата от детските заведения на гр. софия – 2014 г.

Резултати от проведеният скрининг на гръбначния стълб и стъпалото на учениците от подготвителните класове в четири детски заведения през учебната 2014/2015 г.

Анализ на резултатите по програма “профилактика на затлъстяването при деца от 3 до 7 години, посещаващи детски заведения” през учебната 2013/2014г.

Анализ на здравословното състояние на децата от детските заведения на град софия за учебната 2013/2014 г.


Други

Курс "училище за родители"

Движението - важно за всяко дете

Закаляване на деца над една година

Диагностика на училищната зрялост на 6 – 7 - годишни деца

Плоскостъпие при децата

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.