Деца до 7 години

ОТЧЕТИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦАТА

Схема за анализ на физическото развитие на децата от детските заведения

Отчет за профилактични прегледи

 

Отчет за дейността по промоция на здраве през учебната 2021/2022 г. 

 

Здравословно хранене на децата от подготвителна група 
Безопасно с велосипед на улицата
Всички ние трябва да опазим нашите децата на пътя
Децата - пасивни пушачи
Методичен материал за училищни медицински сестри - хранителни разстройства

Анализи

Анализ на физическото развитие, здравословното състояние и диспансерно наблюдение на децата от детските заведения и учениците от град София за учебната 2019/ 2020 година

Анализ на физическото развитие, здравословното състояние и диспансерно наблюдение на децата от детските заведения и учениците от град София за учебната 2018/ 2019 година

Анализ на здравословното състояние на децата от детските заведения на град софия за учебната 2014/2015 г.

Анализ относно спазване на наредба № 6 на мз за здравословно хранене на децата от детските заведения на гр. софия – 2014 г.

Резултати от проведеният скрининг на гръбначния стълб и стъпалото на учениците от подготвителните класове в четири детски заведения през учебната 2014/2015 г.

Анализ на резултатите по програма “профилактика на затлъстяването при деца от 3 до 7 години, посещаващи детски заведения” през учебната 2013/2014г.

Анализ на здравословното състояние на децата от детските заведения на град софия за учебната 2013/2014 г.


Други

Курс "училище за родители"

Движението - важно за всяко дете

Закаляване на деца над една година

Диагностика на училищната зрялост на 6 – 7 - годишни деца

Плоскостъпие при децата