Достъп до обществена информация

 

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ:

Необходима информация при подаване на сигнал:

Представянето на доказателства за откритите нарушения повишава възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите.

Не се образува производство по анонимни сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Заповед за достъп до обществена информация

Процедура за организацията на работа в СРЗИ за приложение на ЗДОИ

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 2022 г. 

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 2021 г. 

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 2020 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 2019 г.

Заповед на основание чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ за категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативните разходи при предоставяне на обществена информация

Правила за  администриране на информацията в Столична РЗИ

Списък на издадените актове от директора на Столична РЗИ в изпълнение на чл.15, ал.1, т. 2 от ЗДОИ през 2022 година

Списък на издадените от директора на СРЗИ общи административни актове през 2022 година 

Харта на клиента 

Етичен кодекс

Изследване на удовлетвореността от административното обслужване в Столична регионална здравна инспекция през 2022 година

Изисквания за работата с електронно подписани документи в Столична РЗИ

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Столична РЗИ

Здравно-демографски анализ на област София - столица за 2017 г.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.