Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве в СБАЛАГ „Майчин дом“

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 - 2030 г

План за действие за периода 2021 - 2023 г. към националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 - 2030 г. (Приложение 1)

Регионален координатор за гр. София

Масов универсален неонатален слухов скрининг

Експертни комисии

Биохимичен скрининг