сряда, 14 ноември 2018, 02:17

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори за забраната за тютюнопушене

Отговор на най-често задаваните въпроси относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето.

Курсове за изпълнители по ДДД

Във връзка с влязла в сила Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на МЗ и МЗХГ.

Регистрация и заверка на лични здравни книжки

Личните здравни книжки се заверяват и регистрират след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания.

На вниманието на всички граждани

На вниманието на всички граждани, нуждаещи се от обработки срещу насекоми, гризачи и кърлежи. 

Необходими документи и медицински изследвания за деца

Съгласно Наредба №26 на МЗ от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.