Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Писмо до общопрактикуващите лекари във връзка с Наредба №6/09.07.2019

Във връзка с влизане в сила на Наредба № 6 от 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, обнародвана в ДВ...

Рискове за здравето през горещите месеци при децата

Топлинен удар при децата: признаци, съвети за бързо реагиране и предотвратяване   В разгара на летните горещини бебетата и децата в ранна детска възраст са най-застрашени от прегряване, топ...

На вниманието на всички лечебни и здравни заведения във връзка с мерките за подобряване на информационната сигурност

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването и във връзка с пробивите в сигурността и изтичане иа информация от системите на НАП да се пристъпи незабавно към изпълнение на неотложни мерки за...

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата ...