Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ - Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) НА НОВ АДРЕС

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ - Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) НА НОВ АДРЕС ...

Актуална информация за новия коронавирус nCoV

Въпроси и отговори относно новия Коронавирус Алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай (съгласно актуалната към момента дефиниция за случай) Лабораторни изследвания за нов коронавирус...

Съобщение

Уважаеми граждани, поради технически проблеми с телефонната централа на Столична РЗИ, временно ще има затруднения при избиране на телефонните номера. Телефон за връзка със звеното за админи...

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата ...