Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на гр. София.

Проверка на лабораторни резултати

Провери

Актуално

Заповед на директора на СРЗИ за плановата оперативна дейност на територията на София-град

Заповед РД-01-170/ 20.04.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-97/05.03.2021 г.

Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация

Заявката-декларация се попълва и подписва от директора/управителя на лечебното заведение, определено за временен имунизационен пункт, в електронен формат съгласно образец (Приложения № 1 и 2), подписа...

Вицепремиерът и Министър на външните работи награди със Сребърен почетен знак Цезарина Илиева

Вицепремиерът и Министър на външните работи Екатерина Захариева награди със Сребърен почетен знак на Министерството на външните работи, Цезарина Илиева, началник отдел „Паразитология и ДДД&ldquo...