Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Съобщение

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, При констатирано завишаване на емисиите от вредни вещества във въздуха над допустимите норми съгласно европейските стандарти и с цел намаляване риска за здравето ...

Информация за замърсяването на атмосферния въздух и препоръки

Фини прахови частици: Фините прахови частици (ФПЧ) са основният и най-масов замърсител на атмосферния въздух. Те са сериозен проблем за качеството на въздуха в град София и създават потенциален рис...

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата ...

Резултати от проведена акция за опаразитеност с главови въшки

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, РОДИТЕЛИ И ВСЕКИ ЗАИНТЕРЕСОВАН РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА АКЦИЯ ЗА ОПАРАЗИТЕНОСТ С ГЛАВОВИ ВЪШКИ И ГНИДИ НА УЧЕНИЦИ ОТ СТОЛИЧНИ УЧИЛИ...