Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на гр. София.

Проверка на лабораторни резултати

Провери

Актуално

На вниманието на всички граждани пристигнали на територията на Р България за краткосрочен престой, които са поставени под карантина

На вниманието на всички граждани, които са пристигнали на територията на Република България за краткосрочен престой и са поставени под карантина с Предписание на директора на Столична РЗИ ...

На вниманието на гражданите - ваксинация за COVID-19

Ваксинационни пунктове работещи на 25.09.2021 г. и 26.09.2021 г. на територията на гр. София 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЕКТИ И ОРГАНИЗАТОРИ НА МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЕКТИ И ОРГАНИЗАТОРИ НА МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ...