Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Отчети за физическо развитие на децата и учениците

На вниманието на директорите на детските и учебни заведения в град София Относно: Отчетите за физическото развитие, здравословното състояние и диспансерно наблюдение на децата и учениците   О...

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата ...

Предприемане на мерки за ограничаване разпространението на Морбили

ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ С писмо с изх.№ 03-186\1/18.02.2019 г. на Столична РЗИ сте информирани относно разпоредените мерки от Министерство на здравеопазването с цел недопускане и огра...

До ръководителите на лечебните заведения относно потвърдени случаи на морбили

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, В столична РЗИ се получи писмо от Министъра на здравеопазването с изх. № 16-00-20/14.02.2019 г., в което се цитира, че през последните години постигнатият имунизационен обхва...