Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

21 ноември международен ден без тютюнопушене

21 ноември международен ден без тютюнопушене

Отбелязване на Европейска седмица за изследване на ХИВ и Хепатит и Световен ден за борба срещу СПИН

В периoда 22.11-29.11.2019 г., във връзка с отбелязването на Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатити и по случай 1-ви декември, Международен ден за борба с ХИВ/СПИН, Кабинетът за безплато...

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Уведомително  писмо  за изменение и допълнение на  Наредба № 15 за имунизациите в Република България, обн. ДВ бр. 78 от 4 октомври 2019 г. и въведени изменения в Националния имунизацион...