Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на гр. София.

Проверка на лабораторни резултати

Провери

Актуално

Благодарствени писма и поздравителни адреси

Благодарствено писмо от Комисия за енергийно и водно регулиране Благодарност от Ваня Новакова Поздравителен адрес от УМБАЛ "Св. Иван Рилски" Благодарствено писмо от металургична компания Софи...

Заповед за въвеждане на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на гр. София

Заповед РД-01-139/ 24.03.2021 г. на Директора на Столична РЗИ Заповед РД-01-133/ 19.03.2021 г. на Директора на Столична РЗИ Заповед РД-01-120/ 13.03.2021 г. на Директора на Столич...

ЗАЯВЛЕНИЯ за получаване на ваксини за COVID-19 от ОПЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на ваксини за COVID-19 от ОПЛ - ПЪРВА ИГЛА ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на ваксини за COVID-19 от ОПЛ - ВТОРА ИГЛА ...