Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

До ръководителите на лечебните заведение - Предприемане на мерки за недопускане на вътреболнично разпространение на морбили

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОБЛАСТ „СОФИЯ – ГРАД“ С писмо № 03-186\1/18.02.2019 г. на Столична РЗИ сте информирани за разпоредените мерки от Министерство на здр...

Проект „Защо да даряваме кръв?“.

На 19.03.2019 г., в конферентната зала на Столична РЗИ се състоя представяне на пътна карта на проект „Защо да даряваме кръв?“ Целта на проекта е формиране на позитивно отношение към до...

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата ...