Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet casino wbet lpe88 casino malaysia on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на гр. София.

Проверка на лабораторни резултати

Провери

Актуално

Следдипломно обучение

    Места за специализанти, обявени от базите за обучение   Предложения на базите за обучение за места за специализанти , финансирани от държавата   ОБЩИ УСЛОВИЯ ...

Имунизационни пунктове на територията на София-град

Заповед №РД-01-270/22.06.2022г. на Министъра на здравеопазването, Проф. Асена Сербезова, дф Актуализиран списък на имунизационните пунктове на територията на София-град СПИСЪК С ИМУНИЗАЦИОН...

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА!

Преустановява се дейността на временно разкрит имунизационен пункт към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". Считано от месец декември пункта няма да работи през съботно – неделните дни. В тази връзка Ви ув...

На вниманието на трудноподвижни граждани пожелали ваксина срещу COVID-19 в домовете им.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Ваксинацията на трудноподвижни граждани, пожелали ваксини срещу COVID-19 в домовете им, ще се осъществява от общопрактикуващите лекари. При отказ от извършване на имунизация, сле...