Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Регулиране употребата на бездимни тютюневи изделия за вдишване

Писмо на Министерство на здравеопазването, относно нормативни регулации за електронни цигари (пълен текст) ...

Събиране на годишни медико-статистически отчети касаещи дейността на всички лечебни заведения за 2019 г.

Годишни медико-статистически отчети на всички лечебни заведения за 2019 г.  

Благодарствено писмо от Столична община

Относно проведен семинар - обучение (пълен текст)

Съобщение

Уважаеми граждани, поради технически проблеми с телефонната централа на Столична РЗИ, временно част от телефонните номера не могат да бъдат избирани. Телефонът за връзка със звеното за адми...