Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

СВЕТОВЕН ДЕН В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТП

СВЕТОВЕН ДЕН В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТП

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Уведомително  писмо  за изменение и допълнение на  Наредба № 15 за имунизациите в Република България, обн. ДВ бр. 78 от 4 октомври 2019 г. и въведени изменения в Националния имунизацион...

Информация за здравните специалисти от детските заведения и училища и гражданите

ДОКЛАД относно резултати от проведена акция за опаразитеност с главови въшки и гниди на ученици от Столични училища  ...