сряда, 20 март 2019, 03:16

Фактори на жизнената среда

Почви

Все още няма дадена информация

Химични фактори

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 - 2017 г.

Атмосферен въздух

Столичната РЗИ извършва наблюдение на качеството на атмосферния въздух на територията на столицата в четири стационарни пункта.

Физични фактори

Шумът и шумовото “замърсяване” на околната среда представляват един от големите екологични проблеми на нашето време.

Води

За периода в лабораториите на дирекция „Лабораторни изследвания”, на Столичната РЗИ са анализирани следните проби по ДЗК