Анализ на шумовото замърсяване в град София по години

Анализ на шумовото замърсяване в град София по години

Доклад за шумовото натоварване на град София през 2021 година

Доклад за шумовото натоварване на град София през 2020 година

Доклад за шумовото натоварване на град София през 2019 година

Доклад за шумовото натоварване на град София през 2018 година
Доклад за шумовото натоварване на град София през 2017 година
Доклад за шумовото натоварване на град София през 2016 година
Доклад за шумовото натоварване на град София през 2015 година
Доклад за шумовото натоварване на град София през 2014 година
Доклад за шумовото натоварване на град София през 2013 година