Физични фактори

ШУМЪТ ИЛИ “НЕЖЕЛАНИЯТ ЗВУК"

Шумът и шумовото “замърсяване” на околната среда представляват един от големите екологични проблеми на нашето време. От физична гледна точка шумът представлява звук, състоящ се от тонове, чиито честоти и интензитет имат случаен характер. Нивото на шума се измерва в децибели.

 Повече

 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ШУМ/ВИБРАЦИИ


АНАЛИЗ НА ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ В ГРАД СОФИЯ ПО ГОДИНИ


МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 година.

1. Държавен здравен контрол и измервания по сигнали:

 • брой обекти, източници на шум/вибрации – 16;
 • брой извършени измервания – 56;
  • от тях с отклонения – 8 в 3 обекта.

2. Последващ мониторинг:

 • брой обекти, източници на шум/вибрации – 2;
 • брой извършени измервания – 12;
  • от тях с отклонения – 5 в 2 обект.

3. Дейност:

 • брой проверки, включително по сигнали – 48;
 • брой издадени предписания – 2;
 • брой съставени актове – 0;
 • брой издадени заповеди за спиране – 0.

 Повече

   
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
АНАЛИЗ НА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРО-МАГНИТНИ ПОЛЕТА ПО ГОДИНИ

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 година.

1. Държавен здравен контрол и проверки по сигнали:

 • брой обекти, източници на електромагнитни излъчвания – 0;
  • от тях базови станции на мобилни оператори – 0;
 • брой извършени измервания – 0;
  • от тях с отклонения – 0.

 

 Повече