Физични фактори

ШУМЪТ ИЛИ “НЕЖЕЛАНИЯТ ЗВУК"

Шумът и шумовото “замърсяване” на околната среда представляват един от големите екологични проблеми на нашето време. От физична гледна точка шумът представлява звук, състоящ се от тонове, чиито честоти и интензитет имат случаен характер. Нивото на шума се измерва в децибели.

 Повече

 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ШУМ/ВИБРАЦИИ


АНАЛИЗ НА ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ В ГРАД СОФИЯ ПО ГОДИНИ


МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 година.

 1. Държавен здравен контрол и измервания по сигнали:
 • брой обекти, източници на шум/вибрации -0;
 • брой извършени измервания - 0;
  • от тях с отклонения - 0 в 0 обекта.
 • Последващ мониторинг:
 • брой обекти, източници на шум/вибрации - 0;
 • брой извършени измервания - 0;
  • от тях с отклонения - 0.

 Повече

   
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
АНАЛИЗ НА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРО-МАГНИТНИ ПОЛЕТА ПО ГОДИНИ

МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 година.

 1. Държавен здравен контрол и проверки по сигнали:​​
 • брой обекти, източници на електромагнитни излъчвания - 21;
  • от тях базови станции на мобилни оператори - 21;
 • брой извършени измервания - 306;
  • от тях с отклонения - 0;

 

 Повече