Физични фактори

ШУМЪТ ИЛИ “НЕЖЕЛАНИЯТ ЗВУК"

Шумът и шумовото “замърсяване” на околната среда представляват един от големите екологични проблеми на нашето време. От физична гледна точка шумът представлява звук, състоящ се от тонове, чиито честоти и интензитет имат случаен характер. Нивото на шума се измерва в децибели.

 Повече

 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ШУМ/ВИБРАЦИИ


АНАЛИЗ НА ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ В ГРАД СОФИЯ ПО ГОДИНИ


МЕСЕЦ АПРИЛ  2024 година.

 1. Държавен здравен контрол и измервания по сигнали:
 • брой обекти, източници на шум/вибрации - 4;
 • брой извършени измервания - 19;
  • от тях с отклонения - 2;
 • Последващ мониторинг:
 • брой обекти, източници на шум/вибрации - 0;
 • брой извършени измервания - 0;
  • от тях с отклонения - 0.
 • Дейност:
 • брой проверки, включително по сигнали – 0.
 • брой издадени предписания – 0 .
 • брой съставени актове – 0.
 • брой издадени заповеди за спиране – 0.

 Повече

   
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
АНАЛИЗ НА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРО-МАГНИТНИ ПОЛЕТА ПО ГОДИНИ

МЕСЕЦ АПРИЛ 2024 година.

 1. Държавен здравен контрол и проверки по сигнали:​​
 • брой обекти, източници на електромагнитни излъчвания - 18;
  • от тях базови станции на мобилни оператори - 18;
 • брой извършени измервания - 286;
  • от тях с отклонения - 0;
 • Дейност
 • брой проверки, включително по сигнали –   0
 • брой издадени предписания –  0
 • брой съставени актове – 0
 • брой издадени заповеди за спиране – 0

 

 Повече

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.