Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Противогрипна кампания

Информация за противогрипна кампания, организирана и провеждана от Столична РЗИ: пълен текст   ...

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Уважаеми колеги,  Коклюшът е основно ваксинопредотвратимо заболяване, с все по-нарастващо разпространение в световен мащаб. В тази връзка Ви уведомявам, че в Националния център по заразни и...

Информация от Националната комисия за борба с трафика на хора за откриване на нови услуги на територията на град София

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) на 25.07.2017 г. официално откри две нови специализирани услуги от резидентен тип за жертви на трафик на хора в град София в рамките на управляв...

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Относно: Указания за издаването на медицински бележки на учениците, удостоверяващи отсъствията им от училище. Целия текст на писмата може да видите на страниците: ЛЗ за болнична помощ ЛЗ за...