Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на деж...

14 ФЕВРУАРИ 2017 г. – ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ – СВЕТИ ВАЛЕНТИН

                            Мото: „Hands-up for HIV prevention – Ние сме ...

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ

По повод аварии и ремонтни дейности по топлопреносната система и спряно топлоподаване към определени столични квартали, Ви уведомявам: На основание чл.117 от Закона за здравето (ДВ бр.70/2004 г.) и...

Фини прахови частици

Фините прахови частици (ФПЧ) са основният и най-масов замърсител на атмосферния въздух. Те са сериозен проблем за качеството на въздуха в град София и създават потенциален риск за здравето на експонир...