Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в ...

ЯНУАРИ - МЕСЕЦ НА РАДОНА

РАДОНЪТ - ОБЩОНАЦИОНАЛЕН, СОЦИАЛЕН И МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМ (виж повече)

Здравни изисквания към помещенията на учебните и детски заведения. Противоепидемични мероприятия.

Писмо до кмета на гр. София и началника на Регионално управление на образованието София-град (виж целия текст) Писмо до началника на Регионално управление на образованието София-град (виж цели...

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2016

В Н И М А Н И Е ! ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2016 На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 1/27.02.2013 г. и чл. 20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл. 10 /ал....