Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в ...

Наличие на ваксина Пентаксим

До всички общопрактикуващи лекари (писмо)

ВАЖНО за гражданите и медицинските специалисти

В отдел "Микробиология и вирусология" на СРЗИ се извършва безплатна серологична диагностика за Лаймска болест по "Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфек...

На вниманието на медицинските специалисти и гражданите

Биологични проби за изследване в паразитологична, вирусологична и микробиологична лаборатирии на Столична РЗИ се приемат целодневно от 7.30 до 17.00 часа, в работно време от понеделник до петък. Вз...