Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

26 юни - Международен ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик с наркотици

„Първо слушайте!“ – запознаването на деца и младежи с проблема злоупотреба с наркотици е първата стъпка, която може да им помогне да се развиват здравословно и безопасно. На 26 юн...

На вниманието на ОПЛ и българските граждани, пътуващи в чужбина

Столична РЗИ обръща внимание на общопрактикуващите лекари и гражданите, пътуващите в чужбина, че е повишена епидемичната активност по отношение на заболяванията, изброени по-долу. целия текст ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ Относно: Надопускане на възникване на случаи на местна малария в страната целия текст на писмото ...

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на деж...