Wednesday, 05 October 2022, 09:02

Шумът или нежеланият звук

ШУМЪТ ИЛИ “НЕЖЕЛАНИЯТ ЗВУК"

     Шумът и шумовото “замърсяване” на околната среда представляват един от големите екологични проблеми на нашето време. От физична гледна точка шумът представлява звук, състоящ се от тонове, чиито честоти и интензитет имат случаен характер. Нивото на шума се измерва в децибели.

От хигиенна гледна точка шум е всеки звук, който действа неблагоприятно върху здравето, нарушава отдиха, смущава контакта на човека с околната среда.

У нас приетите норми за пределно допустимите нива са:

Основни източници на шум в населените места са:

 

     Транспортните средства в съвременния град са главната причина за високите нива на уличен шум и водят до шумово “замърсяване” на жилищата, разположени в непосредствена близост. Допълнително слухът ни е атакуван от санитарно-техническото и инженерно обзавеждане на сградите и наличната домакинска и битова техника /перални, прахосмукачки, стереоуредби, телефони и др./ Не е за пренебрегване и личното поведение на обитателите. Става ясно, че шумът отдавна е престанал да бъде чисто физическо явление и се е превърнал във фактор с важно здравно-хигиенно значение.

      Силният шум влошава условията на живот, пречи на нормалния отдих. Нашите слухови рецептори не престават да работят дори по време на сън. Високите шумови нива през нощта причиняват безсъние, което намалява трудоспособността за следващия работен ден и постепенно довежда организма до състояние на преумора.

 

Шумът оказва въздействие върху:

 

Как да се преборим с шума:

 

Нивата на шума при: