Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София, считано от 08.03.2021 г.

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София, считано от 08.03.2021 г.

Заповед РД-01-97/ 05.03.2021 г. на директора на Столична РЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София, считано от 08.03.2021 г.