Ваксинационни пунктове работещи на 14.05.2022 и 15.05.2022 г. на територията на гр. София

Ваксинационни пунктове работещи на 14.05.2022 и 15.05.2022 г. на територията на гр. София