сряда, 14 април 2021, 17:17

2020-1 Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП-Доставки на материали за дезинфекция за нуждите на Столична РЗИ - ПРЕКРАТЕНА

344,01 KB - 16-03-2020 -
Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка Дезинфектанти
696,72 KB - 09-03-2020 -
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
63 KB - 09-03-2020 -
Образец № 8
62 KB - 09-03-2020 -
Приложение № 2 - Остойностена техн. спецификация
59,5 KB - 09-03-2020 -
Приложение № 1 - Техническа спецификация
60 KB - 09-03-2020 -
ОБРАЗЕЦ 4.1
38,96 KB - 09-03-2020 -
Приложение № 3 - Проект на договор
16,17 KB - 09-03-2020 -
Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП
40,11 KB - 09-03-2020 -
Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП
41,32 KB - 09-03-2020 -
Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП
15,59 KB - 09-03-2020 -
Образец № 7 - Декларация по чл. 102 ЗОП
16,86 KB - 09-03-2020 -
Образец № 6 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП
19,5 KB - 09-03-2020 -
Образец № 5 - Уведомление лични данни
118,34 KB - 09-03-2020 -
Образец № 4 - Техническо предложение
119,08 KB - 09-03-2020 -
Образец № 3 - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
17,95 KB - 09-03-2020 -
Образец № 2 - Информационен лист
116,74 KB - 09-03-2020 -
Образец № 1 - Оферта и опис
6,89 MB - 09-03-2020 -
Документация
3,19 MB - 09-03-2020 -
Обява