Физични фактори

ШУМЪТ ИЛИ “НЕЖЕЛАНИЯТ ЗВУК"

Шумът и шумовото “замърсяване” на околната среда представляват един от големите екологични проблеми на нашето време. От физична гледна точка шумът представлява звук, състоящ се от тонове, чиито честоти и интензитет имат случаен характер. Нивото на шума се измерва в децибели.

 Повече

 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ШУМ/ВИБРАЦИИ


АНАЛИЗ НА ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ В ГРАД СОФИЯ ПО ГОДИНИ


МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 година.

 1. Държавен здравен контрол и измервания по сигнали:
 • брой обекти, източници на шум/вибрации - 1;
 • брой извършени измервания - 4;
  • от тях с отклонения - 0;
 • Последващ мониторинг:
 • брой обекти, източници на шум/вибрации - 1;
 • брой извършени измервания - 4;
  • от тях с отклонения - 0.
 • Дейност:
 • брой проверки, включително по сигнали –  0.
 • брой издадени предписания – 0 .
 • брой съставени актове – 0.
 • брой издадени заповеди за спиране – 0.

 Повече

   
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
АНАЛИЗ НА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРО-МАГНИТНИ ПОЛЕТА ПО ГОДИНИ

МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 година.

 1. Държавен здравен контрол и проверки по сигнали:​​
 • брой обекти, източници на електромагнитни излъчвания - 15;
  • от тях базови станции на мобилни оператори - 15;
 • брой извършени измервания - 268;
  • от тях с отклонения -0 ;
 • Дейност
 • брой проверки, включително по сигнали –   0
 • брой издадени предписания –  0
 • брой съставени актове – 0
 • брой издадени заповеди за спиране – 0

 

 Повече