Wednesday, 05 October 2022, 08:09

Списък на издадените от директора на СРЗИ общи административни актове

Списък на издадените от директора на СРЗИ общи административни актове през 2022 година 

Заповед РД-01-8/10.01.2022 г.
Заповед РД-01-21/21.01.2022 г.
Заповед РД-01-32/27.01.2022 г.
Заповед РД-01-40/03.02.2022 г.
Заповед РД-01-44/09.02.2022 г.
Заповед РД-01-49/14.02.2022 г.
Заповед РД-01-71/02.03.2022 г.
Заповед РД-01-98/31.03.2022 г.