14 ноември – световен ден за борба със захарния диабет

14 НОЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ

На 14 ноември се отбелязва Световният ден за борба със захарния диабет.

Захарният диабет е социално-значимо заболяване, поради широкото си разпространение и развиващите се усложнения на болестта. Понастоящем около 250 млн. души по света са с диабет, като броят им ежегодно се увеличава, а възрастовата граница на заболелите спада.

В България честотата му е 8,5% при възрастното население, а при децата – 9,3 на 100 000. Честотата е еднаква при момичета и момчета, но е по-голяма сред градското население.

Захарният диабет е метаболитно заболяване, характеризиращо се с нарушена обмяна на глюкозата в резултат от намалена инсулинова секреция и повишени стойности на кръвна захар.

Най-често при децата и юношите се развива инсулинозависимият диабет, Тип 1. Тази форма на захарен диабет се приема за автоимунно заболяване, при което имунната система атакува целенасочено произвеждащите инсулин клетки на панкреаса и ги уврежда. Панкреасът не произвежда инсулин и болните деца се нуждаят от ежедневното му инжектиране.

Симптомите на захарен диабет Тип 1 при децата са: високо ниво на кръвната захар /хипергликемия/, наличие на глюкоза в урината /глюкозурия/, жажда и увеличен прием на течности /полидипсия/, повишен апетит /полифагия/, отслабване на тегло, лесна умора и намалена работоспособност, раздразнителност, промени в настроението, главоболие, безсъние.

Лечението на захарния диабет е индивидуално и под контрол на лекар като включва: инсулинолечение при диабет Тип 1, здравословен хранителен режим, оптимална физическа активност, спазване на дневния режим с осигуряване на достатъчно време за сън, обучение и самоконтрол, психологическа подкрепа от близките, както и подкрепа на семейството.

Профилактиката на захарния диабет:

Създаване на навици за водене на здравословен начин на живот още от ранна детска възраст, поддържане на нормално телесно тегло, оптимален двигателен режим, здравословен модел на хранене и профилактика на психогенния стрес.