14 ноември – световен ден за борба със захарния диабет

14 НОЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ

На 14 ноември се отбелязва Световният ден за борба със захарния диабет.

Захарният диабет е социално-значимо заболяване, поради широкото си разпространение и развиващите се усложнения на болестта. Понастоящем около 250 млн. души по света са с диабет, като броят им ежегодно се увеличава, а възрастовата граница на заболелите спада.

В България честотата му е 8,5% при възрастното население, а при децата – 9,3 на 100 000. Честотата е еднаква при момичета и момчета, но е по-голяма сред градското население.

Захарният диабет е метаболитно заболяване, характеризиращо се с нарушена обмяна на глюкозата в резултат от намалена инсулинова секреция и повишени стойности на кръвна захар.

Най-често при децата и юношите се развива инсулинозависимият диабет, Тип 1. Тази форма на захарен диабет се приема за автоимунно заболяване, при което имунната система атакува целенасочено произвеждащите инсулин клетки на панкреаса и ги уврежда. Панкреасът не произвежда инсулин и болните деца се нуждаят от ежедневното му инжектиране.

Симптомите на захарен диабет Тип 1 при децата са: високо ниво на кръвната захар /хипергликемия/, наличие на глюкоза в урината /глюкозурия/, жажда и увеличен прием на течности /полидипсия/, повишен апетит /полифагия/, отслабване на тегло, лесна умора и намалена работоспособност, раздразнителност, промени в настроението, главоболие, безсъние.

Лечението на захарния диабет е индивидуално и под контрол на лекар като включва: инсулинолечение при диабет Тип 1, здравословен хранителен режим, оптимална физическа активност, спазване на дневния режим с осигуряване на достатъчно време за сън, обучение и самоконтрол, психологическа подкрепа от близките, както и подкрепа на семейството.

Профилактиката на захарния диабет:

Създаване на навици за водене на здравословен начин на живот още от ранна детска възраст, поддържане на нормално телесно тегло, оптимален двигателен режим, здравословен модел на хранене и профилактика на психогенния стрес.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.