10 октомври – Световен ден за психично здраве

10 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

Тази година мотото е: „Младите хора и психичното здраве в един променящ се свят

Психично здраве - Психичното здраве е състояние на благополучие, равновесие и комфорт, при което човек е максимално работоспособен и удовлетворен от себе си и от това, което върши. Способен е да се справи с нормалните стресови фактори на живота; общува без напрежение с другите хора, активно се развива и усъвършенства.

Психичното здраве дава възможност за:

• нормално развитие и изява на човешките потенциали

• самостоятелен, смислен и удовлетворяващ живот

• изграждане на хармонични човешки отношения:

- със собствените си потребности, чувства и желания

- с общността, в която живееш – да взаимодействаш и се свързваш с другите хора по взаимно обогатяващ и подкрепящ начин

• пълноценна професионална изява

• отсъствие на трайно чувство на страдание, унижение или изолация.

Към отклоненията от безупречното психично здраве могат да се отнесат: умората и изтощението, депресията, неврозите, тревожността, страховете, комплексите и други. Това не са заболявания на психиката, а по-скоро психични проблеми, които притежават две основни характеристики:

• обективна: затруднява се поведението на човека, намалява се продуктивността и се влошава качеството на работата му, снижава се прецизността на действията му, усложняват се взаимоотношенията му с другите хора.

• субективна: човек с психологически проблеми изпитва душевен дискомфорт, преживява неудовлетвореност от себе си и недоволство от другите, неувереност в силите и действията си, безпокойство за бъдещето.

При по-продължително преживяване на душевен дискомфорт трябва да се потърси помощ от специалист (психолог, психиатър, психотерапевт), който може да ви помогне да:

• се справите с тъжните/ тревожните мисли, с чувството за безнадеждност и ниска самооценка;

• противостоите на трудностите;

• понесете загубите, които ви поднася съдбата.