10 МАЙ – Световен ден

10 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН "ДВИЖЕНИЕТО - ТОВА Е ЗДРАВЕ"

Инициативата на СЗО за отбелязване на 10 май като световен ден „Движението – това е здраве” започва през 2002 година на 55-та Световна здравна асамблея.

Приета е Резолюция по въпросите на нездравословното хранене и ниската физическа активност като рискови фактори за хроничните незаразни болести, които придобиват епидемичен характер в съвременното общество. Според Доклада за състоянието на здравеопазването в света през 2002 година на СЗО, ниската физическа активност е причина за 1,9 млн. от смъртните случаи през 2000 година. Целта на инициативата „Движението – това е здраве” е да насочи вниманието на гражданите, здравната общност и политиците към тези проблеми.

Положителните ефекти от физическата активност върху човешкото здраве:

· подобрява растежа и развитието на детския организъм;

· подобрява функционалното състояние на дихателната и сърдечно-съдовата система;

· поддържа костите, ставите и мускулите в добро състояние;

· подобрява обмяната на веществата и повишава устойчивостта на организма;

· подобрява координацията и контрола на движенията;

· повишава самочувствието, подобрява настроението и намалява стреса;

· подобрява познавателните функции на децата и учениците;

· повишава натрупването на оптималната костна плътност и намалява риска от остеопороза при лицата, които от ранна детска възраст са се занимавали с физически упражнения, защото имат по-масивна и по-малко чуплива костна система; 

· намалява риска от развитие на болести на сърдечно-съдовата система, диабет, онкологични и други заболявания, в сравнение с лицата, неупражняващи физическа активност.

· подпомага поддържането на оптималното телесното тегло;

Препоръчителната физическа активност според СЗО за деца и юноши е 60 минути дневно, а за възрастни - 150 минути седмично с умерена натовареност.