10 МАЙ – Световен ден на физическата активност

10 МАЙ – Световен ден на физическата активност "Движението – това е здраве"

 

От 2002 г. с решение на Световната здравна организация 10 май е обявен за Международен ден на физическата активност. Мотото е "Движението – това е здраве". Всички страни членки всяка година организират разнообразни инициативи, насочени към популяризирането на физическата активност, сред всички групи от населението на национално и местно ниво.

Здравословното състояние на хората в съвременното общество е изправено пред редица предизвикателства -  стресът, обездвижването, замърсената околна среда, вредните навици (пристрастяването към компютърни игри и интернет, злоупотребата с алкохол, цигари и наркотици), неправилното и нередовно хранене оказват отрицателно въздействие върху нашето здраве. Ниската физическа активност води до редица заболявания, понижаване на качеството на живот и неговата продължителност.

Чрез физическите упражнения се подобрява здравословното състояние и работоспособността на хората. Те влияят върху формирането на личността и подобряват морално-волеви качества: упоритост, дисциплинираност, съзнателност, активност, чувство за отговорност и други.

Как физическата активност влияе върху начина ни на живот.

 

Физическата активност, комбинирана със здравословно хранене, е важна за постигане на добро здраве.

Упражненията помагат за подобряване на настроението и могат да бъдат полезни за намаляване на стреса.
 

Проучвания показват, че упражненията могат да бъдат толкова ефективни, колкото някои опиоидни лекарства за контролиране на хронична мускулно-скелетна болка.

Ежедневната физическата активност води до ползи за здравето и изменения във всички органи и системи в човешкия организъм:

            Нервна система

          Дихателна система

Опорно-двигателна система

          Сърдечно-съдова и система

 

 

          Храносмилателна система


Движете се и ще сте във форма!

Движете се и ще сте енергични!

Движете се и ще сте в добро настроение!

Движете се и ще спите добре!

ДВИЖЕТЕ СЕ И ЩЕ СТЕ ЗДРАВИ!

10 май - видео