10 МАЙ – Световен ден на физическата активност

10 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ

 

 

През 2002 г. 55-та Световна здравна асамблея взима решение за обявяване на 10-ти май за Световен ден на физическата активност. От тогава всяка година в цял свят се провеждат различни инициативи под мотото „Движението – това е здраве“. Основна цел е насърчаване на физическата активност сред всички групи от населението и споделяне на отговорността за утвърждаване на начина на живот, който включва ежедневна физическа активност от всички хора.

Още с полагането на основите на медицината като наука в древността, лекарите доказват, че физическата активност и здравословното хранене са най-важните фактори за постигане на пълноценно здраве. Редовните физически упражнения предпазват от заболявания. Хората, които са физически активни страдат по-рядко от коронарна болест на сърцето, високо кръвно налягане, мозъчен инсулт, остеопороза. Физическите упражнения подпомагат имунната система и намаляват риска от рак на дебелото черво, подобряват настроението и самочувствието.

Изготвянето на програми за различна физическа активност допринасят за поддържане на нормално тегло, подобряване на физическото и психичното здраве и са неразделна част от лечението на  пациенти със здравни проблеми - хора с рискови фактори за коронарна болест на сърцето и мозъчносъдова болест; възрастни хора; тези с хронични заболявания, като артериална хипертония, захарен диабет (тип I и тип II); хора с наднормено тегло и затлъстяване; страдащите от лека депресия и др. Целта е чрез спорт и други форми на физическа активност да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес и социална изолация.

През май 2004 г. Световната здравна асамблея приема Глобалната стратегия по хранене, физическа активност и здраве, в която се посочва, че мерките за повишаване на физическата активност на населението са едни от най-икономичните и ефективни подходи за по-добро обществено здраве. С ратификацията на Договора от Лисабон, в края на 2009 година, осигуряването на подкрепа, координация и финансиране на физическата активност влиза в компетенциите на Европейския съюз (ЕС) и се задейства процес, при който отделните държави-членки са насърчавани да прилагат научнообоснована политика за осигуряване на инвестиции в съоръжения и възможности за спортуване. Така ЕС за първи път активно се насочва към промотиране на спорт и физическа активност чрез цялостна политика - не само с оглед подобряване на здравето и физическото благополучие в рамките на Съюза, но и за да повиши ролята, която физическата активност играе за насърчаване на социалната кохезия, както и образователната ѝ ценност.

Физическа активност не означава само и единствено упражняването на различни видове спорт. Това са и всички видове физическа дейност – разходки, домакинска работа, градинарство, танци. Повишаване на физическата активност се постига чрез замяна на заседналия начин на живот с ежедневни физически упражнения.

В България работи Национална програма на Министерство на здравеопазването за превенция на хроничните незаразни болести, чийто период беше продължен от 2021 до 2025 година. В нея ниската физическа активност е основен рисков фактор, причина за социалнозначимите заболявания.

Тази година Столична регионална здравна инспекция отбелязва 10 май с цел създаване на физическа грамотност като ключов компонент в живота, физическото възпитание и активност в региона и апелира към всички институции активно да се включим в този празник на щастието и здравето.

 

СРЗИ

По данни на Национален център по обществено здраве и анализи, София, „Ръководство за добра практика на медицинските специалисти за повишаване на физическата активност на населението“.

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.