„Специализирани обучения за териториалната администрация“

Реализиран проект

„Специализирани обучения за териториалната администрация“

Първо обучение