Регистри

Регистри

Регионален регистър на обектите с обществено предназначение

Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, на територията на област София-град.

Регистърът съдържа индивидуален регистрационен номер на обекта; дата на регистрация; наименование/брой и вид на транспортните средства; адрес/местодомуване на транспортните средства; район на обекта; видове дейности; име на лицето, открило обекта; данни от съдебната регистрация; адрес на управление; район на фирма; дата на заличаване на регистрацията; номер на заповед за заличаване на регистрацията; основание; промени във вписаните обстоятелства.

Регионален регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия, актуален към 25.09.2023 г.

Съдържа данни за действащите дрогерии на територията на област София-град, който са получили удостоверение за регистрация от Столична РЗИ.

Регистърът съдържа номер на удостоверение; дата на регистрация; номер на заявление; дата на заявление; трите имена на представител; седалище и адрес на лицето, получило удостоверение за регистрация на дрогерия; адрес на дрогерията; три имена на ръководителя на дрогерията; адрес на ръководителя на дрогерията; вид промяна; причина за прекратяването.

Видове обекти с обществено предназначение   

 

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.