Sunday, 26 March 2023, 15:50

Products and goods of importance to human health

Бутилирани води

Все още няма дадена информация

Козметични продукти

От 11 юли 2013 г. влезе в сила Регламент № 1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти.

Храни

Във връзка с §2 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (обн. ДВ, бр.8/2011 г.) и Постановление № 35 от 14.02.2011 г.

Химични вещества и смеси

 

На вниманието на икономическите оператори при предоставянето на прекурсори на взривни вещества

 

Информация за доброволно изтегляне от пазара на препарат за отпушване на канали.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.