Заповед за определяне на задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 в ЛЗ

Заповед за определяне на задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 в ЛЗ

Заповед РД-01-97/ 30.03.2022 г. на Директора на Столична РЗИ

Заповед РД-01-78/ 14.03.2022 г. на Директора на Столична РЗИ

Заповед РД-01-63/ 25.02.2022 г. на Директора на Столична РЗИ

Заповед РД-01-50/ 14.02.2022 г. на Директора на Столична РЗИ

Заповед РД-01-35/ 01.02.2022 г. на Директора на Столична РЗИ

Заповед РД-01-33/ 28.01.2022 г. на Директора на Столична РЗИ

Заповед РД-01-24/ 24.01.2022 г. на Директора на Столична РЗИ 

Заповед РД-01-22/21.01.2022 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 1 на Заповед РД-01-16/18.01.2022 г. 

Заповед РД-01-16/ 18.01.2022 г. на Директора на Столична РЗИ за определяне на задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или придружаваща инфекция със COVID – 19 в лечебните заведения за болнична помощ за активно лечение на територията на София-град, считано от 21.01.2022 г.

Заповед РД-01-3/ 05.01.2022 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 3 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г. 

Заповед РД-01-420/ 31.12.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 3 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г.

Заповед РД-01-378/ 05.11.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 3 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г.

Заповед РД-01-376/ 03.11.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 3 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г.

Заповед РД-01-372/ 01.11.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 3 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г.

Заповед РД-01-369/ 29.10.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 3 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г.

Заповед РД-01-363/ 22.10.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 3 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г.

Заповед РД-01-357/ 19.10.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 3 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г.

Заповед РД-01-351/ 15.10.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 3 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г.

Заповед РД-01-342/ 12.10.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 3 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г.

Заповед РД-01-289/ 30.08.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 2 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г.

Заповед РД-01-288/ 28.08.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 2 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г.

Заповед РД-01-286/ 26.08.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 1 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г.

Заповед РД-01-283/ 24.08.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 1 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г.

Заповед РД-01-272/16.08.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за определяне на задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 в ЛЗ

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.