Заповед на директора на СРЗИ за плановата оперативна дейност на територията на София-град

Заповед на директора на СРЗИ за плановата оперативна дейност на територията на София-град