Заповед на директора на СРЗИ за действията, които трябва да предприемат директорите на училищата/детските градини при (+) резултат за COVID

Заповед на директора на СРЗИ за действията, които трябва да предприемат директорите на училищата/детските градини при (+) резултат за COVID