Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 14.10.2021 г.

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 14.10.2021 г.