Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 12.01.2022 г.

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 12.01.2022 г.