Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на кварталите

Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на кварталите