Списък на диагностично-консултативни центрове и медицински центрове, които към 30.09.2021 г. имат сключен договор с РЗОК за разкриване на COVID зони

Списък на диагностично-консултативни центрове и медицински центрове, които към 30.09.2021 г. имат сключен договор с РЗОК за разкриване на COVID зони