Регулиране употребата на бездимни тютюневи изделия за вдишване

Регулиране употребата на бездимни тютюневи изделия за вдишване

Писмо на Министерство на здравеопазването, относно нормативни регулации за електронни цигари (пълен текст)