РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИМУНИЗАЦИОННИТЕ ПУНКТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ ЗА 2022 Г. ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО НЕДЕЛЯ

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИМУНИЗАЦИОННИТЕ ПУНКТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ ЗА 2022 Г. ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО НЕДЕЛЯ