Препоръки на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката, касаещи ваксинацията срещу COVID-19

Препоръки на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката, касаещи ваксинацията срещу COVID-19