Писмо до управителите на лечебните заведения

Писмо до управителите на лечебните заведения

Относно: Необходимостта от предприемане на мерки по предложенията на ДАЗД за повишаване на информираността на медицинските специалисти от първичната извънболнична помощ във връзка със задължението им за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗЗД.

пълен текст