Отмяна на въведените противоепидемични мерки на територията на кварталите

Отмяна на въведените противоепидемични мерки на територията на кварталите