На вниманието на лекарите и лекарите по дентална медицина

На вниманието на лекарите и лекарите по дентална медицина

Уважаеми колеги, 

Уведомявам Ви, че във връзка с чл. 18 от Наредба №1/22.01.2018 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, със Заповед на ректора на МУ-София - № РКЗ-166/01.02.2018 г. са определени местата за прием на специализанти по:

целия текст